Menu

Räddade/begravda besättningsmän P/S Eidsvold och P/S Norge

Sammanställning av räddade samt begravda besättningsmän ombord på pansarskeppen Eidsvold och Norge.

Räddade besättningsmän från PS/ Norge ochEidsvold, dokumet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddade från P/S Norge och Eidsvold, dokumet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räddade från P/S Norge och Eidsvold, dokumet 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begravda besättningsmän från P/S Norge och Eidsvold, dokumet 4