Menu

Äldre namn på sjukdomar

Äldre namn på sjukdomar
LäkarundersökningDe namn som skrevs in av prästen som läkaren angett har i regel helt andra namn än de vi är vana vid idag. Nedan följer äldre och nyare namn på sjukdomarna.

För mer information över ytterligare namn på dödsorsaker besök DDSS sida.

Äldre namn Nyare namn
Andtäppa Astma
Bleksot Blodbrist
Blodslag Hjärnblödning
Brott Epilepsi
Brännsjuka Feber
Bröstfeber Lunginflammation
Bröstsjuka Tuberkulos
Bukrev Olika slags magåkommor, t.ex. blindtarms-inflammation, gallsten, magsår
Dysenteri Akut inflammation i tarmen
Engelska sjukan Rakitis (D-vitaminbrist), barnasjuka
Fallandesot Epilepsi
Fläckfeber Feber, tyfus
Franska sjukan Syfilis
Gikt Reumatisk sjukdom
Hetsig sjukdom Feber
Huvudsot Hjärnhinneinflammation
Håll och styng Lunginflammation
Häfta Förstoppning
Lungsot Tuberkulos
Magrev Kolik
Maran Astma
Moderpassion Psykiska och nervösa symptom hos kvinnor
Nervfeber Tyfus
Obstruktion Förstoppning
Pleuresi Lunginflammation
Pneumonia Lunginflammation
Rödsot Dysenteri
Rötfeber Kallbrand
Spanska sjukan Epidemisk influensa
Stenpassion Njursten, gallsten
Stickfluss Astma
Strupsjuka Difteri
Svinsot Tuberkulos
Trånsjuka Tuberkulos
Tvinsot Avtynande
Vattusot Vattensvullnad