Släktsagor

Släktsagor 
Släktsagor eller snarare berättelser om intressanta personer presenteras här mer ingående. Efterhand som material samlas in kommer det att bli fler berättelser.

Arbetet med berättelserna är indelat i flera steg.

Det första är att leta upp intressanta historier att berätta. Därefter börjar själva insamlandet av information och källor, vilket tar det mesta av tiden, ibland flera år. När materialet är på plats ska det sammanställas och sorteras upp till intressanta delar. Bilder om det finns, vilket är att föredra, ska skannas in och behandlas innan det slutligen blir en läsvärd historia eller släktsaga om man så vill.